ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Πιστοποιήσεις

Η επιχείρηση τηρεί όλα τα απαιτούμενα στάνταρντς ώστε να παραμένει ανταγωνιστική και να πληροί τις υψηλότερες προδιαγραφές παραγωγής.

Ακολουθούνται αυστηρά καθορισμένες διαδικασίες για την διασφάλιση της ποιότητας όπως αυτές ορίζονται από το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001. Επιπλέον η επιχείρηση είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το Πρότυπο Περιβαλλοντικής Διαχείρησης ISO 14001.

Διατηρεί τμήμα ποιοτικού ελέγχου στις μεγάλες παραγωγές εξαρτημάτων τηρώντας αυστηρά τις απαιτήσεις του παραγόμενου προϊόντος. Τα όργανα και οι συσκευές μετρήσεως που χρησιμοποιεί είναι υψηλής ποιότητας, ηλεκτρονικά και διακριβώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα για την επιβεβαίωση των μετρήσεων. Οι μηχανές CNC που διαθέτει (Ιαπωνικών κυρίως αλλά και Ευρωπαϊκών οίκων), είναι όλες εφοδιασμένες με touch probe και tool setter ώστε να διασφαλίζεται η μέγιστη ακρίβεια του παραγόμενου προϊόντος.

Επίσης πολλές φορές όταν οι προδιαγραφές του απαιτούμενου προς παραγωγή προϊόντος το απαιτούν, χρησιμοποιείται το σχεδιαστικό πρόγραμμα CAD/CAM UGS-NX6, με τα module των CNC μηχανημάτων που η επιχείρηση διαθέτει.

Το στερεό εξάρτημα που δημιουργείται από το τμήμα σχεδιασμού, εισέρχεται απευθείας στην οθόνη του μηχανήματος και σε πραγματικό χρόνο, γίνεται η κοπή σε γλώσσα μηχανής με αποτέλεσμα την μέγιστη ποιότητα κατασκευής. Η συγκεκριμένη διαδικασία μας δίνει την δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε το στερεό εξάρτημα που έχει κατασκευάσει ο ίδιος ο πελάτης ώστε να του παραδώσουμε ακριβώς το εξάρτημα που επιθυμεί.

mock-up2

mock-up2

Υπερσύχρονος Εξοπλισμός!

Διαθέτουμε ένα πλήρες σύνολο σύγχρονων μηχανημάτων τελευταίας τεχνολογίας!

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΤΟΝ!

© 2017-2018 | Powered by Pelotel